Genel Bilgi

Kişilik bozukluğu ve kronik depresyon gibi uzun süreli ruhsal sağlık sorunları olan insanlara yardım etmek için, bilişsel davranışçı terapi tekniklerini kişilerarası, yaşantısal ve psikodinamik terapi öğeleri ile bütünleştiren bir terapi modelidir. Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş olan Şema Terapi, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır. Değişime dirençli zor vakalar ya da kişilik bozuklukları alanı hedefiyle yola çıkan yaklaşım, zamanla diğer psikolojik sorun alanlarında, bireysel, grup ve çift terapileri gibi farklı sorunlarda da uygulanmaya başlamıştır. Şema terapinin temel amacı, danışanların mevcut problemlerinin kökeninde yatan şemalarını tespit etmek ve bunları değiştirerek temel ihtiyaçlarına (sevgi-bağlanma, hareket özgürlüğü, eğlenebilme, kendini ifade edebilme ve gerçekçi limitler oluşturma) sağlıklı yollarla ulaşmasına yardım etmektir.

Kimler Katılmalı

Bu uluslararası sertifikasyon eğitimine psikiyatristler ve klinik yüksek lisanslı psikoloji ve PDR mezunları katılabilir. Diğer ruh sağlığı uzmanları için ulusal eğitimler düzenlenmektedir.

Programı Bitirenler

Eğitimin sonunda tüm eğitim saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Bu eğitim, süpervizyonlara devam edebilmek ve Uluslararası Şema Terapisti Sertifikası almak için zorunlu bir eğitimdir.

TOP