Genel Bilgi

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, bilgi teknolojileri (BT) disiplininde temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarının nasıl tasarlanacağını ve uygulamaya konulacağını öğretir ve bu konularda katılımcıların becerilerini geliştirir. Bunun için öğrenciler İş Zekası, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ağ ve Sistem Yönetimi, Yazılım Teknolojileri ve Bilgisayar Öğretim Teknolojileri uzmanlık alanlarında hedefe odaklı dersler alabilmekte ve araştırma çalışmalarını sürdürebilmektedir.

Program Hakkında

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, temel BT altyapısını öğreten derslerle, öğrencilerin donanım, yazılım geliştirme, bilgisayar ağları konularında altyapı oluşturmalarını sağlamayı, her bir uzmanlık alanını ilgilendiren konuların anlatıldığı ve güncel uygulamalarla desteklendiği derslerle öğrencilerin uzmanlaşmalarını sağlamayı, yüksek lisans tezi kapsamında öğrencilerin akademik çalışmalar yapmasını, karşılaştıkları endüstriyel problemleri tez/proje kapsamında tartışma olanağı bularak, profesyonel kariyerlerine ve çalıştıkları işyerlerine katkıda bulunmalarını amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

Programın hedef kitlesini BT sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler oluşturmaktadır. Program, hiç BT altyapısı olmayanlara yönelik olarak şekillendirilebileceği gibi, daha ileri düzey dersler ile belirli seviyelerde BT altyapısı olanlara da hitap edecek şekildedir.

TOP