Genel Bilgi

Tarih boyunca yiyecek içecek sektörünün insan hayatıyla paralel bir gelişim sürecinde olduğu aşikardır. Bugün de gelişmesine devam etmekte olan yiyecek içecek üretiminin sanatsal bir boyutu da gastronomi ve mutfak sanatları alanında ortaya çıkmaktadır. Bu alanda ülkedeki lisans programlarının sayısı ve mezun durumu dikkate alındığı yeterli düzeyde lisansüstü eğitim programı olmadığı görülmektedir. Programın üniversitemizde açılma gerekçesi gerek özel sektöre insan kaynağı yetiştirmek gerekse Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki akademisyen ihtiyacına cevap verecek bilim insanlarını yetiştirmektedir.

Program Hakkında

Programı bitiren öğrenciler, psikolojik uyum sorunları ve/veya klinik düzeyde psikolojik sorunlar yaşayan bireylere müdahale konusunda gerekli teorik ve pratik bilgiyi kazarak, gerek staj ve gerekse süpervizyon dersleriyle de bu bilgileri uygulama anlamında pekiştirmeleri sağlanacaktır. Klinik psikolog ünvanı alan mezunlar, özel ofislerde ruh sağlığı hizmeti verebilecekleri gibi, askeri kurumlar, diğer devlet kurumları, hastaneler, özel eğitim merkezleri, eğitim kurumları ve her türlü şirkette çalışabilmektedirler.

TOP