Program Yeterlilikleri

Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 3 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 6 seçmeli dersi ve seminer çalışmasından oluşmaktadır. Ayrıca Staj yapmaları ve tezlerini sunarak 123 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 3 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 7 seçmeli dersi başarıyla geçmeleri gerekir. Ayrıca Staj yapmaları ve dönem projelerini sunarak 93 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Psikoloji veya PDR programından mezun olmak gerekmektedir.
 • Tezli programda öğrencilerin ALES’den en az 55 almaları gerekmektedir.

Her iki programa da kabul, mülakata dayalı olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuruların çok olması durumunda, tüm başvurulardan yapılan eleme sonrasında belirli sayıda öğrenci (kontenjanın yüzde elli fazlası) mülakata çağrılır ve nihai kabul bu aşamada gerçekleşir.

Bitirince kazanılan yetkinlikler ve nerelerde çalışılabileceği

Programı bitiren öğrenciler, psikolojik uyum sorunları ve/veya klinik düzeyde psikolojik sorunlar yaşayan bireylere müdahale konusunda gerekli teorik ve pratik bilgiyi kazarak, gerek staj ve gerekse süpervizyon dersleriyle de bu bilgileri uygulama anlamında pekiştirmeleri sağlanacaktır. Klinik psikolog ünvanı alan mezunlar, özel ofislerde ruh sağlığı hizmeti verebilecekleri gibi, askeri kurumlar, diğer devlet kurumları, hastaneler, özel eğitim merkezleri, eğitim kurumları ve her türlü şirkette çalışabilmektedirler.

Kazanılan Ünvanlar

Programı bitiren öğrenciler klinik psikolog ünvanını almaktadır.

Ders Listesi

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Psikoterapi Kuram ve Teknikleri
 • Psikolojide İstatistik Uygulamaları
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin)
 • Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Oyun Terapi
 • İletişim Becerileri ve Terapötik İletişim
 • Şema Terapi
 • Grup Psikoterapileri
 • Çocuk ve Ergenlerde psikolojik değerlendirme
 • Süpervizyon
 • Staj
 • Tez Çalışması I
 • Tez Çalışması II
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri
 • Psikolojik Testler ve Değerlendirme
 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Psikoterapi Kuram ve Teknikleri
 • Psikolojik Testler ve Değerlendirme
 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları
 • Aile ve Çift Terapisi
 • Psikolojide İstatistik Uygulamaları
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin)
 • Staj
 • Dönem Projesi
 • Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Oyun Terapi
 • İletişim Becerileri ve Terapötik İletişim
 • Şema Terapi
 • İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin)
 • Grup Psikoterapileri
 • Çocuk ve Ergenlerde psikolojik değerlendirme
 • Süpervizyon
TOP