Genel Bilgi

Reklamcılık Yüksek Lisans Programı, reklamcılığın ve iknanın kuramsal temelleri üzerine kurgulanmış, reklam yaratıcılığı ve pratiğine yeterince yer veren Türkiye’nin en yetkin reklamcılık yüksek lisans programlarından biridir.

Programda öğrencilere reklam kuramları, reklam araştırmaları, marka yönetimi, reklamda yaratıcı stratejiler konularında kapsamlı bilgiler verilirken, bu konularda bilimsel araştırma yapma yeteneği kazandırılır. Öğrenciler programdaki pazarlama iletişimi ve halkla ilişkilere yönelik seçmeli dersler aracılığıyla da konuyla ilgili diğer alanlara yönelik derinliğine çalışma yapma olanağı elde ederler.

Programı Bitirenler

Gelişen bilgisayar, internet ve telekomünikasyon teknolojileri ile birlikte dönüşüm yaşayan medya ortamları sayesinde, mezunlarımızın iş alanları da çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Mezunlarımız, medya sektöründe internet ve mobil ağları kullanan tüm özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Gazete, dergi, radyo, televizyon, film yapım şirketleri gibi medya kuruluşlarında editörlük ve prodüktörlük; halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketlerinde kamuoyu araştırmacılığı, arama motoru danışmanlığı ve itibar yöneticiliği; reklam ajanslarında medya içerik üreticiliği ve mobil pazarlama yöneticiliği; kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşlarında sosyal medya uzmanlığı yapabilirler. Diğer bir deyişle, herhangi bir kurum ya da kuruluşun medya ile bağlantılı içeriklerinin üretimini ve yönetimini gerektiren tüm pozisyonlarda görev alabilirler.

Programın İçeriği

Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na bağlı Medya ve İletişim Yönetimi Yoğunlaşma Alanı geleneksel ve yeni medya çalışmaları alanında disiplinlerarası ve eleştirel bir yaklaşımla teorik ve uygulamalı eğitim vermektedir. Bu bağlamda güncellenen akademik programımız; halkla ilişkiler, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı, siyaset bilimi, bütünleşik pazarlama gibi birçok farklı alanla ilgili dersleri içermektedir.

TOP