Genel Bilgi

Bütünleşik bir eğitimi öngören Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı lisans düzeyi çalışmalarının üstüne; bilimsel düşünme boyutunu yakalamayı, spor eğitim bilimi kavram ve uygulamalarını algılama bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, alan birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmayı ve her tür teknik konuda uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanmayı amaçlayan inter-disipliner bir programdır. Programda temel zorunlu derslerinin dışında farklı disiplinlerden seçmeli dersler de yer almaktadır.

Programın Amacı

Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında, bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin yüksek lisans ve doktora dereceli, spor eğitim bilimcileri yetiştirmeyi öngörmektedir.

Kapsadığı Bilim Alanları

  • Hareket ve Antrenman Bilimleri
  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi,
  • Sporda Psiko-sosyal alanlar,
  • Engellilerde Fiziksel Aktivite,
  • Spor Yönetimi ve Rekreasyon
  • Spor ve Sağlık
TOP